Steun de Voedselbank  

 

Voedselbank Noordenveld

De Stichting Voedselbank Noordenveld is opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een tweewekelijks voedselpakket.


Om dit te realiseren stellen leveranciers in de gemeente Noordenveld overtollige voorraden gratis ter beschikking aan de voedselbank. Producten worden ook verkregen via de Vereniging van Nederlandse Voedselbank te Rotterdam. Deelnemers aan de voedselbank zijn individuele personen of gezinnen waarvan het voor kleding en voedsel besteedbaar inkomen voldoet aan de criteria van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Voedselbank Noordenveld heeft één depot en één uitgiftepunt. Voor het aanvragen van een voedselpakket kunt u bellen met het centrale telefoonnummer of online een aanvraagformulier sturen.