Steun de Voedselbank  

 

 

Werkwijze

 

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Noordenveld heeft de volgende taken:

- het promoten van de doelstelling;
- het verkrijgen en beheren van producten;
- het samenstellen en uitreiken van voedselpakketten aan de deelnemers.

Via subsidies en donaties wordt voorzien in de financiële middelen om dit mogelijk te maken.

Enthousiaste vrijwilligers halen producten op van de leveranciers in Noordenveld, Leek en
het Landelijke Voedseldepot.
Zij stellen hieruit de voedselpakketten samen en verzorgen de uitgifte aan de deelnemers.

Naast het bestuur heeft de voedselbank circa 25 vrijwilligers werkzaam voor het depot en het
Uitgiftepunt in Noordenveld en circa 15 vrijwilligers werkzaam voor het Uitgiftepunt Leek.