Steun de Voedselbank  

 

Bezoek van de Passage aan onze Voedselbank
 
Leden van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage-afd. Leek brachten een bezoek aan de Voedselbank Noordenveld-Leek. Hier een korte impressie van hun bezoek.

Na een fietstocht door de regen werden we hartelijk ontvangen en konden we onze meegebrachte spullen afgeven. Hierna werd er over de Voedselbank verteld.

In 2006 is in Leek de Voedselbank opgericht. Leek werkt samen met Noordenveld.
In Nederland zijn 35.000 gezinnen = 90.000 personen die gebruik maken van de Voedselbank.
 
 
 
Hoe komt de Voedselbank aan voedsel? Er komen giften van kerken, bedrijven (ook kerstpakketten), uit moestuinen, gevangenis Veenhuizen, bakkers en supermarkten. Iedere donderdagmiddag kun je spullen naar de Voedselbank in Roden brengen, Kanaalstraat 68a. Wat Noordenveld-Leek over heeft gaan ze ruilen met andere voedselbanken. Er zijn twee busjes die heen en weer rijden.
Soms wordt er een noodpakket uitgereikt.
1x in de 14 dagen krijgen de mensen een pakket. Ongeveer 90 pakketten. Voor de Voedselbank zijn 50 vrijwilligers actief. Er zijn geen betaalde krachten. 
Wat zouden wij de mensen geven als wij een pakket samen mochten stellen. We vullen allemaal een papier in. Hier haalt de Voedselbank weer suggesties uit.
Daarna gaan we ‘het voedsel’ bekijken. Wat een organisatie. Het voedsel staat gerangschikt op jaar, op soort, in de diepvries, …… Goed geregeld.
Dan hebben zij zich nog te houden aan de eisen van de voedsel- en warenautoriteit. Verse melk bijv. mag alleen die bepaalde dag uitgegeven worden. In Noordenveld-Leek gebeurt dat op de vrijdag. Krijgen ze de melk op donderdag dan wordt het naar een andere Voedselbank gebracht die wel de donderdag als uitgiftedag heeft.

We hebben veel geleerd. Wat een werk! Petje af hoe gestroomlijnd dit alles georganiseerd is.
Eén van de bezoekers.